Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πρόσθετες υπηρεσίες

Πρόσθετες υπηρεσίες

Το PRC CONGRESS & TRAVEL προσφέρει τις κλασσικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες και σε μεμονωμένους ταξιδιώτες, όπως:

  • Έκδοση βίζας
  • Παράδοση των ταξιδιωτικών και άλλων απαραίτητων εγγράφων στα σημεία επιλογής τους

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες προσφέρονται σε σας χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, πέραν εκείνης που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές.

twitter

facebook

google+